moreinless:

Happy Earth Day

blind-letters:

(Не)щастие
(Не)зависимост
(Не)разбирателства
(Не)съвместимост
(Не)свързани
(Не)разбрано
(Не)изказано
(Не)изживяност
(Не)усетно
(Не)винаги

спри да си живееш в скобите

Л.Й.

(via uncanny-enigma)

yeezuss:

// YEEZUSS //
semi-transparent-fox:

X.
+